การแปลงภาพวิดีโอ ทุกชนิด ไม่ว่า .mp4, .flv, avi, .mkv ฯลฯ เป็น ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว .gif อีกหนึ่งความสามารถของโปรแกรม Thai Video Converter สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดความกว้างของภาพ .gif, กำหนดเวลาที่ต้องการ, จำกัดขนาดไฟล์ .gif สูงสุดได้ตามต้องการ และที่สำคัญ ยังสามารถใช้ video fileter กับภาพ GIF ได้อีกด้วย ช่วยพลิกวิดีโอ ใส่ข้อความนิ่ง หรือเคลื่อนไหว เป็นต้น

วิธีแปลงไฟล์ video เป็น gif

  ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็น .gif
 • 1. เปิดวิดีโอต้นฉบับ โดยคลิกปุ่มเปิด หรือลาก video ในเครื่องมาวางไว้ที่ช่องชื่อไฟล์
 • 2. เลือกบันทึกเป็นไฟล์ GIF
 • 3 ตั้งค่า ความกว้างของภาพที่ต้องการ
  • เลือกความกว้างของภาพ หรือใส่ขนาดตามต้องการ ส่วนความสูงจะเป็นไปตามสัดส่วนความกว้าง
  • ความยาววินาที หมายถึงความยาวของช่วงวิดีโอต้นฉบับที่จะใช้ทำเป็นภาพ
  • เริ่มตั้งแต่เวลา ใส่เวลาจากจุดที่ต้องการในวิดีโอต้นฉบับ - ตย. เลือกความยาววินาที 3 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 หมายถึง ภาพ GIF จะเคลื่อนไหวช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 ถึง 15.03
  • ขนาดไฟล์ เป็นการบอกให้โปรแกรมจำกัดขนาดไฟล์ภาพ GIF หากโปรแกรมทำงานแล้วบันทึกไฟล์ได้เท่ากับที่ใส่ไว้ในช่องขนาดไฟล์ โปรแกรมจะไม่สร้างภาพเคลื่อนไหวต่อ
  • กดปุ่มบันทึกไฟล์ แล้วรอสักครู่ เมื่อทำงานเสร็จจะมีชื่อไฟล์และที่อยู่ของ ภาพ GIF แสดงด้านล่าง
  • ผู้ใช้สามารถคลิกเปิดที่ชื่อไฟล์ภาพ GIF เพื่อดูก่อนได้

ภาพตัวอย่าง GIF ที่แปลงจากไฟล์ mp4

ขนาดไฟล์ Gif อาจจะใหญ่หรือเล็กนอกจากขึ้นอยู่กับเวลา และขนาดภาพแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความละเอียดของวิดีโอด้วยครับ ถ้าทำให้ภาพมีขนาดใหญ่หรือทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนานๆ file size ก็จะใหญ่ตาม

version ล่าสุด ได้มีการเพิ่มช่อง fps เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ความละเอียดในการเคลื่อนไหว ถ้าใส่ตัวเลขมาก การเคลื่อนไหวก็จะดูสมบูรณ์ขึ้น (แต่จะมีขนาดไฟล์ GIF ใหญ่ขึ้น) ถ้าใส่ตัวเลขน้อยลง ขนาดไฟล์ Gif ก็จะน้อยลง แต่การเคลื่อนไหวอาจขาดความต่อเนื่อง