ฝึกระบายสีอนุบาล ระบายสีเหมือนจริง โดเรม่อน สำหรับเด็กอนุบาลจนถึงเด็กประถมต้น เหมือนวาดด้วยดินสอสีบนกระดาษจริงๆ

แบบฝึกหัดอนุบาลอีกอย่างหนึ่ง เหมาะสำหรับอนุบาล จนถึงเด็กประถมต้น ป.1, ป.2, ป.3, ป.4 ระบายด้วยดินสอขนาดต่างๆ เส้นสีที่ถูกวาดระบายลงไปจะขึ้นอยู่กับการระบาย สีจะไม่ระบายให้อัตโนมัติ คือคลิกเมาส์กดวาดระบายลงไปอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น เหมือนวาดด้วยดินสอสีบนกระดาษจริงๆหากต้องการลบ ให้คลิกเลือกสีขาวแล้วระบายทับลงไป ระบายเสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์เอาไปดูได้ การฝึกระบายสีทางคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ข้อดีคือ ไม่เปลืองดินสอสี ไม่เปลืองกระดาษ คำว่าอนุบาลหมายความทีละตัวดังนี้ อนุแปลว่าตาม และคำว่า บาลแปลว่ารักษาไว้ เมื่อรวมกันน่าจะแปลว่าตามรักษาไว้ ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า kindergarten ซึ่งก็หมายถึง ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ