คุณพ่อคุณแม่มักจะวิตกกังวลเมื่อลูกถึงวัยพูดแล้วแต่ไม่ยอมพูด เด็ก จะเริ่มพูดได้ตั้งแต่ 9-10 เดือน การเริ่มพูดคือการพูดคำที่มีความ หมาย โดยเริ่มพูดทีละคำ เพื่อใช้สื่อสารบอกความต้องการต่างๆ สาเหตุที่ลูกไม่ยอมพูด สาเหตุอันดับหนึ่งอาจมาจากปัญหาทางการได้ยิน เพราะฉนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุพฤติกรรมของลูก ตั้งแต่เป็นทารกแล้วว่า มีการตอบสนองต่อเสียงรอบข้างหรือไม่ ตอนที่อยู่ใน ครรภ์ คุณพ่อคุณแม่ควรมีการพูดหรือเปิดเพลงให้ลูกฟัง เพื่อเป็น การกระตุ้นให้ลูกรับรู้เสียงต่างๆ และเมื่อลูกมีอายุ 1-2 ปี แล้วแต่ยัง ไม่พูด คุณพ่อคุณแม่ควรรักษาให้ถูกต้องตามอาการ

ลูกพูดช้า ควรทำอย่างไรดี

สาเหตุที่ลูกพูดช้าหรือไม่พูด

  • 1. เด็กมีปัญหาทางการได้ยิน คุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาลูกไปพบคุณ หมอให้เร็วที่สุด เพราะถ้าได้รับการรักษาที่รวดเร็วและถูกวิธีก็จะช่วย ให้เด็กหายจากปัญหาทางการได้ยินที่เรียกว่าหูหนวก
  • 2. เด็กมีปัญหาที่กล้ามเนื้อปาก ซึ่งในกรณีนี้จะสังเกตุเห็นได้เพราะ การเคลื่อนไหวจะช้า ทำให้เด็กพูดได้ลำบาก ปัญหานี้จะพบไม่บ่อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้
  • 3. ระดับความสามารถในการเรียนรู้ช้า คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุลูก ว่าการกระทำอย่างอื่นช้าด้วยหรือไม่ เพราะหากเป็นแบบนี้เด็กจะจัด อยู่ในกลุ่มความรู้สึกช้า ทำให้การรับรู้และการตอบสนองกับเรื่องราว ต่างๆช้าไปด้วย
  • 4. พัฒนาการด้านภาษาช้า เด็กในกลุ่มนี้จะได้ยินปกติ และมี พัฒนาการด้านอื่นๆปกติ แต่มีเพียงการพูดเท่านั้นที่ช้า

วิธีแก้ปัญหา ลูกพูดช้า

คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง และ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นพูดกับลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ รวมทั้งคน รอบข้างด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เด็กอยากเรียนรู้ที่จะพูด และเข้า ใจในสิ่งที่สื่อสาร

ขอบคุณความรู้จาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร