สาเหตุของอาการนอนกรน

การกรนนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่อในช่องคอและในจมูก เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดเสียงกรน สาเหตุที่เนื้อเยื่อในช่องคอและจมูกสั่นสะเทือนนั้นเกิดจากช่องคอและช่องในจมูกนั้นแคบจึงทำให้ลมผ่านไปไม่สะดวกจึงทำให้เนื้อเยื่อที่กั้นระหว่างช่องคอและช่องจมูกนั้นสั่นสะเทือนทำให้เกิดอาการของการกรนขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาจากการหายใจที่จมูกหรือที่คอ ดังนั้นคนที่มีปัญหาทางจมูกหรือเป็นโรค เช่น ภูมิแพ้เรื้อรัง ช่องคอแคบ ต่อมทอนซิลโต หรือน้ำหนักตัวมาก เป็นต้น ก็มีโอกาสเป็นโรคนอนกรนได้

อัตราเสี่ยงของโรคนอนกรน

อัตราเสี่ยงของโรคนอนกรนนั้นส่วนใหญ่จะพบในคนที่มีน้ำหนักตัวมาก เพราะ เนื้อเยื่อที่ส่วนของคอนั้นเยอะ จึงทำให้ช่องคอและช่อจมูกนั้นแคบโอกาสที่จะเกิดสั่นสะเทือนจึงมีมาก แต่ก็สามารถพบในคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยได้ แต่จะพบในคนที่มีลักษณะคางเล็ก คางสั้น หรือคนหน้าเล็ก ได้เช่นกัน

วิธีการรักษาของอาการนอนกรน

วิธีการรักษาเบื้องต้นที่จะช่วยให้หยุดกรนชั่วขณะ คือ การนอนตะแคง หรือ การนอนหัวสูง นั้นจะช่วยเปิดท่อทางเดินหายใจทำให้การกรนนั้นลดลงได้

ข้อแนะนำสำหรับการลดอาการนอนกรน

1.งดการสูบบุรี่ งดการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2. ถ้ามีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนัก
3. ถ้ามีภาวะการหยุดหายใจ แนะนำให้พบแพทย์

ที่มา แพทย์หญิง นฤชา จิรกาลวสาน รายการสบายดี คลินิก

ภาพ ในช่องคอ เนื้อเยื่อ ในจมูก
ภาพ ในช่องคอ เนื้อเยื่อ ในจมูก