รวมเกร็ดความรู้ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531 ความสำคัญของพิธนี้คือ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดครองราชย์นานกว่าพระเจ้าแผ่นดินในอดีต ซึ่งครองราชย์นานที่สุด โดยไม่จำกัดจำนวนปี พระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นจะต้องจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองขึ้น เรียกว่า พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์ครบ 42 ปี กับ 22 วัน เสมอกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งครองราชย์นานยิ่งกว่าพระมหากษัตติย์ทุกพระองค์ในอดีต คือ 42 ปี 22 วัน

ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ 2 กรกฎาคม เป็นต้นไป จึงเป็นมหามงคลสมัยซึ่งพระองค์ทรงครองราชย์นานกว่า สมเด็ดพระอัยการธราช ซึ่งทรงครองราชย์นานที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุล และสมโภชสิริราชสมบัติบวงสรวงสังเวย พระสยามเทวาธราช เป็นงานที่ทำในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม เสด็จไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบวงสรวงสังเวย และบำเพ็ญพระราชกุศลถวายอดีตพระมหากษัตริย์

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หน้าเพจนี้สร้างขึ้นมา เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์
เพื่อถวายตอบแทน ความดี และความรักของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรไทยเสมอมา